Om oss

Målselv Husflidslag er et av 36 lokallag i Troms og er medlem i Norges Husflidslag.
FORRETNINGSIDE
Målselv Husflidslag skal styrke den levende husflidstradisjonen i Norge ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler husflidsfaglig interesse og kunnskap, produksjon og omsetning.

LAGETS FORMÅL
Er å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Dette søkes oppnådd ved:
• å ta vare på gamle stedegne modeller og mønstre.
• å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
• møtevirksomhet med foredrag, utstillinger og demonstrasjoner.
• Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift og presse.
• Opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
• Å fremme husflid som aktivitet for barn, ungdom, eldre og andre interesserte.

FØLGENDE LIGGER TIL GRUNN FOR ARBEIDET I MÅLSELV HUSFLIDSLAG
• Norges Husflidslags vedtekter og grunnleggende verdier.
• Målselv Husflidslags vedtekter, forretningside og –plan.
• Arbeidsplan/handlingsplan og budsjett.
• De tema Norges Husflidslag satser på i heile organisasjonen.
• En konsekvens av at Målselv Husflidslag eier, produserer og selger produkter:
• Det skal gis tilbud om opplæring og aktiviteter knytta til broderi (plattsøm/bunad), strikking og veving mm.
• Oversikt over de ressursene vi har internt i laget; ansatte, produsenter, kurslærere og andre ressurspersoner.

HISTORIA
Målselv Husflidslag blei stifta i 1933. Styret i Målselv Husflidslag har fra starten av lagt ned et stort arbeid for at bygda skulle få egen bunad. « Målselvbunaden» blei ferdig i 1947. Etter et samarbeid med Bardu Kommune blei mannsbunaden ferdig i 1965. Seinere kom det ønske fra Bardu om å være sammen om kvinnebunaden også, og nå er begge bunadene felles for Bardu og Målselv; Bunaden for Bardu og Målselv.

I DAG
Målselv Husflidslag har ca 100 medlemmer. Møtene og kursene blir holdt på Høgtun videregående skole. Laget eier og driver Husfliden Målselv i Bardufoss sentrum. Målselv Husflidslag gjennomfører Husflidsdagen en lørdag i begynnelsen av september med aktiviteter i og utafor Husfliden Målselv.

ADRESSER
Målselv Husflidslag, Postboks 1200, 9326 Bardufoss
E-post: malselv.husflidslag@gmail.com
Org.nr.: 827 228 672 MVA

UTSALGET
Husfliden Målselv, Postboks 1200, 9326 Bardufoss, Tlf: 77 83 46 70
E-post: post@mhusflid.no

 

Husfliden Målselv ligger på Andselv/Bardufoss